Časté dotazy

Jak probíhá vstupní vyšetření podle TČM ?

Vstupní pohovor trvá přibližně 60 minut. Během vstupního vyšetření se kladou pacientovi otázky ohledně jeho zdraví, nemoci, vzniku a vývoji onemocnění. Co zhoršuje a naopak, co zlepšuje zdravotní problém...... Součástí  je i diagnostika  jazyka a pulzu. Na základě pacientových odpovědí se sestaví obraz nerovnováhy (nemoci) a navrhne se způsob léčby :

Fytoterapie- bylinná léčba : byliny se podávají formou čajů nebo tablet, podle toho, co pacientovi více vyhovuje.    

Akupunktura . Pomocí akupunkturních jehel se působí na body na akupunkturních drahách, kterými protéká qi (nebo-li vitální energie). Volbou bodů a jejich stimulací se napomáhá harmonizovat tok qi a tudíž navození rovnováhy v organismu.

Dietetika. Nesprávnou stravou lze hodně uškodit a správnou stravou jen trochu napravit. Dietetika je důležitá, protože stravou každý den a několikrát denně ovlivňujeme rovnováhu organizmu. Stravování založené na smysluplných pravidlech může spoustě zdravotních problému předejít.

Masáž Tuina. Využívá, stejně jako akupunktura, systém akupunkturních drah a bodů. Stimulace se provádí pomocí jednotlivých masážních technik, dlaní, prsty či lokty za účelem obnovení toku qi v drahách, protože pravidlo praví, že "qi se musí hýbat". Kde je stagnace qi, tam je bolest.

QI GONG je prastaré čínské cvičení. Pravidelným cvičením se prohlubuje schopnost jedince vnímat jemnohmotnou energii, úroveň qi v těle se zvedá, bloky se rozpouští a qi volně plyne. Cvičení se pozitivně odráží na fyzickém i psychickém stavu člověka.
Cvičení je vhodné pro lidi s aktivním přístupem ke svému zdraví.

Klikněte a můžete začít psát.

Klikněte a můžete začít psát..