Nabídka 

Kraniosakrální osteopatie

Nejznámější a nejmodernější manuální terapie naší průmyslové společnosti. Cranium-lebka, sacrum-kost křížová, osteopatie-choroby pocházející z kostí.

Jemná, nebolestivá manuální terapie bez manipulací, založená na naslouchání našim tkáním, pro pacienta příjemná. Osvobozuje, uvolňuje životní sílu, oživuje její tok a rytmicitu a tím nastartovává samoléčení organismu jako celku (v rovině fyzické-strukturální, emoční i mentální-duchovní). Často přináší hlubokou relaxaci, pocit hlubšího a snadnějšího dýchání, jakoby zbavuje tíhy, navrací pacienta ke komunikaci s vlastním tělem a jeho schopností samo uzdravování. Je to praktika doplňková k dalším manuálním terapiím i k léčbě dietetické a medikamentózní. Využívá vlastností centrální nervové soustavy, malých pohybů v kostech, mezi kostmi a v lebečních švech, odstraňuje napětí vzniklá různými traumaty lebky (porodní traumata, úrazy hlavy atd.) a tím ovlivňuje funkci hlavových nervů, mozkových cév a vnitřních mozkových žláz. Je to přístup komplexní - tělesný i energetický.

 

Dárkové poukazy

 na

Klasickou masáž

Diagnostiku podle Tradiční čínské medicíny

(vyšetření podle principů TČM, včetně diagnostiky podle pulzu a jazyka)

Čínskou masáž TUINA, ZULiao

Baňkování, moxování

Kraniosakrální osteopatii, Metamorfní techniku

Diagnostiku přístrojem Supertronik

Zakoupení přírodních produktů firem Energy , Myco Medica a Yao Medica, Care Medica

Čínská masáž TUINA

Vychází ze stejných teoretických základů a filosofie jako tradiční škola akupunktury, ale ošetření a stimulace citlivých bodů se provádí rukou, loktem nebo vhodnou masážní pomůckou.

Tuina zprůchodní energetické dráhy a účinně podpoří oběh krve a vnitřní energie v těle.

Masáží se působí na celé tělo, na postižené místo a také na jednotlivé akupunkturní body.

Masáže tuina jsou dobrou prevencí jakýchkoli onemocnění.

V čínské medicíně má TUINA nepostradatelnou roli a je to vedle akupunktury, dietetiky, fytoterapie plnohodnotná léčebná disciplína čínské medicíny.

 

Vyšetření podle tradiční čínské medicíny (TČM)

TČM věnuje zvláštní pozornost harmonii mezi člověkem a přírodou a rovnováze různých systémů a orgánů uvnitř těla. Terapeuticky zastává názor, že je třeba zasahovat v předstihu, aby se zabránilo vzniku nemoci.

Při léčbě nemoci bere v úvahu individuální okolnosti a jedinečnost každého člověka.

Při vstupním vyšetření je na základě informací klienta posouzen celkový zdravotní stav, jsou brány v úvahu zdravotní potíže, které má klient zájem zlepšit či odstranit. Následně je pak vybrána optimální strategie léčby

  • Fytoterapie (bylinná léčba)
  • Ošetření akupunkturních bodů
  • Dietetika
  • Masáže TUINA
  • Energetické cvičení QI GONG

Diagnostika přístroje Supertronik

Supertronic je elektronický přístroj, který využívá principu metody EAV (elektroakupunktura podle německého lékaře Volla) a zjišťuje pomocí měření přesně definovaných akupunkturních bodů energetický stav  akupunkturních drah, vnitřních orgánů, jež jsou s těmito drahami spojeny, a také stav anatomicky či funkčně souvisejících tkání.

 

Prodej přírodních produktů firmy Energy

Pentagram bylinných koncentrátů je základním pilířem nabídky. Je založen na celostním přístupu k člověku, který respektuje, že tělo a mysl jsou navzájem propojeny. Vychází z prastaré teorie Yin-Yangu a pěti prvků, do které jsou vloženy nejnovější poznatky moderní vědy. Přípravky účinkují v lidském organizmu ve dvou hlavních úrovních. Prostřednictvím fytoterapie přímo ovlivňují jednotlivé tělesné orgány, zatímco homeopatické složky působí na řídící podkorová centra v mozku a ovlivňují samotnou příčinu onemocnění.

Nadstavbou bylinných koncentrátů je pět bioinformačních krémů, dále pak solitérní bylinné koncentráty, přípravky na obranu proti infekcím, humátové přípravky, zelené potraviny ale i pěstící kosmetika a oleje, přírodní mýdla, vlasové šampony a zubní pasty.

Metamorfní technika

jemný dotek mocné transformační síly

Metamorfní technika je příjemná, relaxační, jemná a velmi účinná metoda pro odblokování traumat a schémat utvořených v období prenatálního vývoje (období vývoje dítěte v matčině lůně).

Vše to, co lidská bytost prožije ve svém prenatálním období jako traumata včetně stresů a strachů matky, které ona zažívá v průběhu těhotenství, vytváří bloky, jež jsou základem schémat, která se pak objevují v našem současném životě a ovlivňují naše myšlenky, naši osobnost i naše vědomí a projevují se tak v našem celkovém přístupu k životním situacím.

Takto vytvořené energetické bloky se odráží v praktickém životě člověka na úrovni fyzických nemocí, psychické a emoční nerovnováhy a různých stresů a poruch v chování.

Uzdravujícím zdrojem je životní energie přijímajícího, vrozená inteligence organizmu a jeho schopnost se regenerovat.

MT je založena na principu uvolnění energie, která vyživuje bloky vzniklé z psychických stresů plodu i matky od početí do narození a které jsou zafixovány na reflexních zónách páteře na chodidlech, dlaních a hlavě. V těchto částech těla je zachycena celá časová perioda prenatálního období- od početí (zóna kloubu palce), až po moment narození (zóna paty). Reflexní zóny obsahují paměť celého období těhotenství a zmíněné 3 části těla ( chodidla, ruce, hlava) odpovídají třem základním funkcím : pohyb (chodidla) akce (ruce) a myšlenka (hlava).

Metamorfika uvolňuje z celého mnohaúrovňového systému energetické bloky a v důsledku toho psychické, emocionální i fyzické bloky, programy, strachy a stresy, často vzniklé již v prenatálním období.

Aplikace metody uvolňuje také karmické bloky a rodová zatížení.

Metamorfní technika je hluboce účinnou metodou proměňující postoje, přesvědčení a reakce, uvolňující energetické bloky vzniklé v prenatálním období, mající vliv na kvalitu prožívání současného života. Aplikací této metody se odstraňují duševní, psychické a emocionální bloky, přeměňují se životní vzorce a navrací se stav ošetřovaného do jeho plného potenciálu zdraví, životní energie a schopností.